IKEA, huvudlager

Ref012

Ungefär 3500 m pallställningsnät i svart för att skydda från nedfallande material.

Produkter

Skyddsnät art.nr 212-045

Nyckeldata
Kund: IKEA Svenska AB
Uppdrag: Leverera nät till pallställningar på huvudlagret
Byggår: 2020
Byggort: Jönköping
Kontaktuppgifter - ScanCord Anders Mortiér, 0415-312 992

Vänligen mejla info@scancord.net för frågor och för att beställa.