Stockholms Slott

Stockholms Slott
No items found.
För mer information om denna produkt samt beställning, kontakta Anders!
Stockholms Slott
Anders Mortiér
VD, Försäljning Nät & Fågelskydd
anders.mortier@scancord.net
0415 - 312 992

Kunden Thyssen Xervon Sverige AB erbjuder allt från uthyrning av plattformar, ställningar och väderskydd till totallösningar där allt från konstruktion, leverans, montering och demontering ingår i deras åtagande.
Stockholms slott, eller Kungliga slottet, är kungligt slott vid Norrström i norra delen av Gamla stan i Stockholm. Slottet är den svenske monarkens officiella residens och på denna plats har befästningar legat sedan medeltiden.
Stora delar av fasaden på slottet vittrar sönder vilket lett till att bitar av sten, betong mm faller ner. Innan fasaden skall renoveras täcks stora delar av slottet in med nät vars uppgift är att fånga upp nedfallande material. Nät leverarat i 10 m bredd som skarvas till önskade storlekar på plats.

Textila nät är en kostnadseffektiv och i princip osynlig lösning för att förhindra nedfallande material. Textila nät är mycket flexibla vilket innebär att de kan anpassas precis efter de storlekar som kunden önskar. • Kan kombineras med olika maskstorlekar och materialgrovlekar.

Produkter
Uppsamlingsnät Rasskyddsnät (art.nr. 200-040-06) samt (art.nr. 209-045-08)

Nyckeldata
Projekt: Rasskyddsnät på Stockholms Slott
Kund: Thyssen Xervon Sverige AB, Stockholms Slott
Uppdrag: Leverantör av 2 olika typer av nät för att förhindra nedfallande material från fasaden. Nät i både svart och beige för att passa in till byggnadens olika kulörer.
Byggår: Vintern 2008/2009 samt 2018
Byggort: Stockholm