Vi vill ta vårt ansvar till miljön och ha produkter av kvalitet

Bakgrund

Vi på ScanCord vill att våra kunder skall se oss som en professionell, pålitlig och lyhörd samarbetspartner. Vår målsättning är att vara den bästa tänkbara leverantören för våra kunder och detta uppnår vi genom att kombinera vårt kunnande och miljö-/kvalitetstänkande med att vara lyhörda till kundernas behov.

Vi ska ta hänsyn till miljöpåverkan i vårt arbete med att tillgodose kundernas behov och genom ett ständigt förbättringsarbete tillse att verksamheten ger upphov till allt mindre belastning på den yttre miljön

Principer

  • ScanCord och dess anställda ska…
  • Vara lyhörda för kundernas behov och uppfylla deras förväntningar på våra produkter såväl på funktion som på kvalitet och miljöhänsyn
  • Sträva efter att erbjuda snabba leveranser och förse kunden med tillförlitlig leveransinformation
  • Arbeta med ständig utveckling för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling som inte hotar vår miljö
  • Arbeta med ständig utveckling för att säkerställa en hög kvalitetsnivå
  • Påverka leverantörer, samarbetsparters och personal för att ständigt förbättra kvalitets- och miljöarbetet genom hela produktlivscykeln
  • Följa relevant miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som är relevanta för miljöarbetet
  • Alltid ha kvalitets- & miljöpolicyn samt giltigt certifikat tillgänglig via www.scancord.net

Certifieringar

Några av våra certifieringar nedan