Om ScanCord

Det som startade i ett garage i Hörby kommun är idag Skandinaviens ledande leverantör av textila skyddsnät i en stor europeisk koncern.

Bakgrund

Med mer än 35 års erfarenhet i branschen, samarbete med Europas ledande nätproducent från Tyskland och med egen tillverkning i vår moderna fabrik i Hörby så anser vi att ScanCord AB är det givna valet av leverantör av nät med högsta kvalité och snabba leveranser.

"ScanCord ska med sin kompetens tillgodose marknaden med alla typer av nätprodukter och skyddsnät såsom industrinät, sportnät och fallskyddsnät."

Anders Mortiér, VD

Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2015. Med kunder inom byggindustrin, energisektorn och den offentliga sektorn är det en prioriterad fråga hos ScanCord att säkerheten och kvaliteten på produkterna är av absolut högsta kvalitet samt att servicenivån överträffar kundernas höga förväntningar. Utbudet av fallskyddsnät uppfyller all kraven enligt Europeisk säkerhetsstandard EN 1263 och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3 för tillverkning och montering av fallskyddsutrustning. Samtliga standardprodukter inom lekredskap är tillverkade och certifierade enligt Europeisk säkerhetsstandard EN 1176 och EN 1177 och flera är dessutom godkända av det amerikanska samfundet för kontroller och material, ATSM (F 1487-01).

Vi jobbar med noga utvalda leverantörer av park- och lekredskap och med vår långa erfarenhet inom områdena kan vi bistå med goda råd och speciella lösningar om så behövs.

Lek och park

Försäljningen av lekplatsutrustning inleddes i början av 2000-talet som ett naturligt steg då Manfred Huck GmbH har dotterbolaget Huck Seiltechnik GmbH. De tillverkar naturligt nog lekutrustning som innehåller mycket rep och klätternät i olika former. Eftersom vi har lång erfarenhet i lek- och nätbranschen, kan vi även specialanpassa produkter som nätbroar, klätternät med mera.

Parkinriktningen tillkom strax därefter som ett naturligt komplement för att kunna tillhandahålla allt till den offentliga miljön. Idag har vi samarbete med flera stora leverantörer runtom i Europa och har en hög kompetens inom specialprojekt. Produkterna för park- och stadsmiljö ökar trivseln och ger möjlighet till egna kreativa lösningar anpassade för varje specifik situation.

Andra områden

Vårt erbjudande har sedan naturligt utökats med fågelskydd samt kringutrustning till lek och park så som sport- och trafikutrustning.

Fågelskydd har blivit en naturlig del av vårt utbud där vi levererar både voljärnät samt olika fågelpiggar för alla tänkbara ändamål. Inom sport har vi produkter för skolgårdar och liknande. Detta innefattar bland annat fotbollsmål och bollsport samt utegym. Trafik kompletterar våra övriga utemiljöprodukter så som parkeringsbommar och påkörningsskydd av olika slag.

Produktion

Vi producerar våra nät lokalt på plats. Detta ger både snabba leveranser, hög servicegrad och full kontroll hela vägen från kontakt med kund til leverans.

Våra skräddare har lång erfarenhet av nätproduktion och detta gör att vi för det mesta kan lösa eventuella problem och behov av nätlösningar.