Vi strävar alltid efter säkrare lekplatser

En lekplats består ofta av många olika komponenter. Ibland är några lite extra utmanande, men oavsett ålder på användarna och höjd på redskapet, så ska utrustningen följa säkerhetskraven.

SS-EN 1176-1177 är säkerhetsnormer som är etablerade i Europa. Dessa reglerar de tekniska kraven för lekutrustning samt testningen av de tekniska kraven, men även besiktning och underhåll av lektutrustningen. Våra produkter uppfyller säkerhetskraven för SS-EN 1176-1177 och är TÜV-testade och certifierade.

TÜV (Technischer Überwachungsverein) är en Tysk organisation som har som mål att skydda människor och miljö från faror.Varje enskild produkt skall, i enlighet med SS-EN 1176-1177, förses med ett stötdämpande underlag som motsvarar behovet för den fallhöjd lekutrustningen har.

Egenskaperna och styrkorna hos de stötdämpande underlagen definieras i SS-EN 1177.