Det är materialet som styr garantin

Generellt

Sprickor i trä är oundvikligt och kommer förr eller senare uppstå, beroende på placering, väder och vind. Sprickorna påverkar inte träets egenskaper och behöver därför inte bytas ut. Om det mot förmodan skapas fingerfällor på grund av en spricka kan det lätt fixas med ett kit som vi tillhandahåller.

Knastar som släpper eller liknande är helt naturligt och därför inget som går på garanti. Om en produkt visar sig vara felaktig eller ej fungerande inom dess garantitid kommer ScanCord, efter eget val, att skicka de delar som behövs för att tillrättalägga felet alternativt kommer ersättningsprodukt att skickas. Denna hantering sker under förutsättning att villkoren för garantier är uppfyllda.

ScanCord täcker inte eventuella arbets- eller materialkostnader som kan komma i samband med utbytet av de felaktiga delarna.

För de utbytta/lagade delarna gäller samma garantivillkor, dock inte längre än vad ursprungsgarantin gör.

Garantitider

Produkter i naturlek

 • 15 år på Robinia*
 • 10 år på övrigt behandlat träslag*
 • 10 år på varmförzinkade delar
 • 5 år på fjädrar på vippande redskap, plastdelar, klätternät och repkonstruktioner
 • 2 år på rörliga plast- och metalldelar, solsegel, hängmattor och viss sprickbildning i Robinia

Produkter i Huck lek

 • 15 år på stål
 • 10 år på Douglasgran (med stolpskor)*
 • 5 år på klätternät/sitsar
 • 5 år på Robinia*
 • 3 år på Ek*

Produkter i studsmattor

 • 4 år (Fjädrar räknas som förbrukningsmaterial och täcks inte av garantin. Om en fjäder av någon anledning skulle gå sönder, måste redskapet stängas av omedelbart för att förhindra både skador och att fler går sönder)

Pollare, cykelställ etc

 • 10 år på varmförzinkade och/eller pulverlackerade produkter (gäller ej vid maritima miljöer eller vid vägar som saltas regulbundet)
 • 5 år på finish på lack och UV-resistens

Fallskyddsplattor etc

 • 2 år

Bänkar och papperskorgar

 • 2 år

Informationstavlor

 • 5 år

Garantierna gäller inte vid

 • Onormalt slitage
 • Bristande underhåll
 • Sabotage, vandalism eller överbelastning
 • Onormal användning
 • Felaktig montering
 • Ytkorrosion
 • Färgskillnader pga UV-strålar


* = Gäller mot förruttnelse/svamp som påverkar träets egenskaper gentemot EN 1176. Eventuell nedbrytning som endast påverkar utseendet omfattas ej.