Kretsloppsparken Kristianstad AB

Kretsloppsparken Kristianstad AB
No items found.
För mer information om denna produkt samt beställning, kontakta Anders!
Kretsloppsparken Kristianstad AB
Anders Mortiér
VD, Försäljning Nät & Fågelskydd
anders.mortier@scancord.net
0415 - 312 992

Kretsloppsparken Kristianstad AB öppnade 2001 och är en av landets modernaste och mest effektiva återvinningsanläggningar. De verkar för en miljö- och kretsloppsanpassad avfallshantering genom sortering, behandling och återvinning av avfall med målet att återvinna mesta möjliga mängd material och minimera deponimängden.
ScanCords uppdrag var att ansvara för tillverkning, anpassning och installation av textila uppsamlingsnät runt anläggningen. Uppsamlingsnäten var totalt 7 x 300 m. Efter utfört uppdrag levererar ScanCord även containernät, flisnät och spånnät till Kretsloppsparkens containrar.

Textila nät är en kostnadseffektiv lösning för inhägning, framförallt för områden som kräver höga stakethöjder. • Textila nät är mycket flexibla vilket innebär att de kan anpassas precis efter de storlekar som kunden önskar. • Kan kombineras med olika maskstorlekar, materialgrovlek och insynsskydd. • Kan kombineras med stålnät i botten då det föreligger risk för intrång och stölder. • Insynsskydd kan monteras på stålnät (såsom Gunnebostaket) för extra skydd.

Produkter
Uppsamlingsnät (art.nr. 200-040), Insynsskydd (art.nr. 712), Transportnät Containernät (art.nr. 2031-045), Flisnät (art.nr. 2292-020), Spånnät (art.nr 7602)

Nyckeldata
Projekt: Uppsamlingsnät kring återvinningsanläggning
Kund: Kretsloppsparken Kristianstad AB
Uppdrag: Tillverkning och installation av uppsamlingsnät 7 m högt, 300 m långt, med översta 1 m vinklad 30 grader mot området för bättre skydd.  
Kontraktssumma: 650 tkr
Byggort: Kristianstad
Kontaktuppgifter - Projektledare, 0415-312 992, Kretsloppsparken Johan Larsson, Driftschef, 044-28 24 52