Policy

Vår policy ska göra att du känner dig trygg

Personuppgifter

Du skall alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss hos ScanCord. Vår målsättning är att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

ScanCord AB är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen för den behandling av personuppgifter som sker inom bolaget och på webbplatsen www.scancord.net.

ScanCord behandlar dina personuppgifter när du:
- Beställer produkter och tjänster
- Beställer publikationer
- Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
- Deltar i undersökningar
- Söker kontakt med oss i övrigt

Registrerade uppgifter

När privatpersoner gör beställningar och anmälningar registreras namn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuellt personnummer. När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företaget, organisationsnummer, namn på företagets kontaktpersoner, samt adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. ScanCords strävan är att inte registrera känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv.

Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett seminarium att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamål

När du beställer produkter, tjänster samt publikationer eller nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss.

De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt klientregister och används för administration av beställda tjänster och produkter.

Klarna

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.