NCC - Ragn-Sells Högbytorp

NCC - Ragn-Sells Högbytorp
No items found.
För mer information om denna produkt samt beställning, kontakta Anders!
NCC - Ragn-Sells Högbytorp
Anders Mortiér
VD, Försäljning Nät & Fågelskydd
anders.mortier@scancord.net
0415 - 312 992

NCC är ett av Sveriges ledande bygg och anläggnings- företag och finns över hela landet. Företaget var huvudentreprenör på detta projektet.

Kundens kommentarer - "Nätet har nu suttit uppe i ca 4 år och är ännu oskadat och fungerar bra. Samarbetet med ScanCord fungerade både i upphandlingen och i montagedelen utan några problem." - Per Svensson Platschef Ragn-Sells Högbytorp.

Högbytorp är en mycket omfattande deponerings- och återvinningsanläggning i Upplands-Bro kommun. Anläggningen ägs och drivs av Ragn-Sells AB och är deras huvudanläggning i Stockholmsområdet. Man arbetar med deponering, sortering och återvinning av de flesta avfallsfraktioner. Från de äldre deponidelarna suger man ut deponigas som används som bränsle i några fjärrvärmeområden i kommunen.

Uppdraget
Runt återvinningscentraler och avfallsanläggningar installeras staket för att förhindra att papper, plastpåsar och annat material blåser iväg och förorenar den omgivande miljön. ScanCords uppdrag var att ansvara för tillverkning, anpassning och installation av textila uppsamlingsnät runt anläggningen. Uppsamlingsnäten var totalt 8,3 x 250 m. Nivå 1: 1.2 m hög träsarg som underlättar för maskiner att rensa upp kringblåsande skräp. Nivå 2: 6,8 m svart nät ø 2.3 mm, 40 mm maska. Nivå 3: 1.5 m nät vinklat 110 grader in mot området. •

Textila nät är en kostnadseffektiv lösning för inhägning, framförallt för områden som kräver höga stakethöjder. • Textila nät är mycket flexibla vilket innebär att de kan anpassas precis efter de storlekar som kunden önskar. • Kan kombineras med olika maskstorlekar, materialgrovlek och insynsskydd. • Kan kombineras med stålnät i botten då det föreligger risk för intrång och stölder. • Insynsskydd kan monteras på stålnät (såsom Gunnebostaket) för extra skydd.

Produkter
Uppsamlingsnät (art.nr. 200-040)

Nyckeldata
Projekt: Uppsamlingsnät kring återvinningsanläggning
Kund: NCC
Uppdrag: Tillverkning och installation av uppsamlingsnät 8,3 m högt, 250 m långt, med översta 1.5 m vinklad 110 grader mot området för bättre skydd.

Kontraktssumma: 200 tkr
Byggort: Upplands-Bro kommun
Kontaktuppgifter - Projektledare, 0415-312 992, NCC Per Svensson, Platschef, 0706-816112