Motverka nedskräpning och otrevliga miljöer genom att sätta upp askkoppar utomhus eller vid rökkur. Få stopp på onödiga fimpar med askkoppar utplacerade där andra alternativ saknas.

3 resultat

Askkopp för utomhusbruk

En askkopp för utomhusbruk kräver en viss design för att bäst fylla sin funktion. Det är viktigt att de inte bara står stabilt, utan att de även klarar både väder och värmen som uppstår när cigaretterna fimpas mot ytan, och att de rymmer alla fimpar som slängs i den mellan tömningarna. Våra askkoppar är alla gjorda metalliska material som klarar av slitaget och som står stadigt placerade. Du kan även hitta en rökkur som kan användas som rökruta i anslutning till en askkopp för att både hålla rökare torra och nära askkoppen för att undvika fimpar på andra ställen.