Rökkur & askkoppar

Motverka nedskräpning och otrevliga miljöer genom att sätta upp askkoppar utomhus eller vid rökkur. Få stopp på onödiga fimpar med askkoppar utplacerade där andra alternativ saknas.

Filtrera:
Fallhöjd
0-1000 mm
0-2000 mm
0-3000 mm
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lämplig från ålder
4 år
5 år
6 år
7 år
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Säkerhetsområde
6000 mm
7000 mm
8000 mm
10000 mm
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Askkopp för utomhusbruk

En askkopp för utomhusbruk kräver en viss design för att bäst fylla sin funktion. Det är viktigt att de inte bara står stabilt, utan att de även klarar både väder och värmen som uppstår när cigaretterna fimpas mot ytan, och att de rymmer alla fimpar som slängs i den mellan tömningarna. Våra askkoppar är alla gjorda metalliska material som klarar av slitaget och som står stadigt placerade. Du kan även hitta en rökkur som kan användas som rökruta i anslutning till en askkopp för att både hålla rökare torra och nära askkoppen för att undvika fimpar på andra ställen.