Montage (instruktioner)

Fallskyddsnäten kan hängas upp med antingen upphängningslinor eller säkerhetskarbinhakar. Om man använder upp hängningslinor med en part får dess brottlast ej understiga 30 kN. Vid tvåpartsupphängning får brottslasten inte understiga 15 kN. Fallskyddsnät ska monteras så nära arbetsplatsen som möjligt. Den högsta tillåtna fallhöjden (Hi2) får inte överskrida 6 m. Skyddsnäten måste monteras så att fallande person ej kan komma till skada på grund av att föremål placerats under nätet, eller att det ej monterats tillräckligt högt

Filtrera:
Fallhöjd
0-1000 mm
0-2000 mm
0-3000 mm
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lämplig från ålder
4 år
5 år
6 år
7 år
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Säkerhetsområde
6000 mm
7000 mm
8000 mm
10000 mm
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.