Containernät, lastnät & täckvävar

För säkring av last i containrar, lastbilar eller fartyg som hindrar att föremål ramlar ut under transport. Enligt trafikförordningen (1998:1276) gäller att "Last får inte medföras på eller i ett fordon på sådant sätt att den kan utgöra fara för person, orsaka skador på egendom, släpa efter eller falla av fordonet, orsaka störande dammbildning eller liknande, försvåra körningen av fordonet eller framkalla onödigt buller. Lasten skall vara fastgjord om det krävs med hänsyn till lastutrymmets eller lastens beskaffenhet. Om det behövs skall lasten vara övertäckt. Detta innebär att containrar måste vara övertäckt med containernät, containerväv eller motsvarande under transporter då det finns last i containern. Lastnät och containervävar har dessutom en stor fördel i att de har en låg vikt och kan hanteras av en ensam chaufför. Kontakta oss gärna för råd angående vad för containerväv eller containernät som passar just era behov. Typ, storlek, form och vikt på lasten, det avsedda användningssättet, transportmiljön och lastens beskaffenhet påverkar valet av lastsäkring. Storleksguide Storlek på container -> storlek på containernät / containerväv 2,3 x 4,0 m -> 3,5 x 5,0 m Liftdumpers 2,3 x 5,0 m -> 3,5 x 6,0 m 2,3 x 5,5 m -> 3,5 x 7,0 m Lastväxlarflak 2,3 x 6,0 m -> 3,5 x 8,0 m 2,3 x 6,5 m -> 3,5 x 8,0 m

Filtrera:
Fallhöjd
0-1000 mm
0-2000 mm
0-3000 mm
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lämplig från ålder
4 år
5 år
6 år
7 år
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Säkerhetsområde
6000 mm
7000 mm
8000 mm
10000 mm
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.