Pollare i Sveg

Pollare i Sveg
No items found.
För mer information om denna produkt samt beställning, kontakta Michael!
Pollare i Sveg
Michael Karlsson
Försäljning Lek-, Park- & Trafikutrustning
michael.karlsson@scancord.net
0415 - 312 997

Uppdraget
Leverera pollare med kätting.

Produkter
Pollare art.nr 206323 + 206325

Nyckeldata
Kund: NCC
Uppdrag: Leverera pollare med kätting

Byggort: Sveg