Pollare

Pollare
No items found.
För mer information om denna produkt samt beställning, kontakta Michael!
Pollare
Michael Karlsson
Försäljning Lek-, Park- & Trafikutrustning
michael.karlsson@scancord.net
0415 - 312 997

Halmstad Arena

Uppdraget
Leverera pollare som avgränsar mot Halmstad Arena.

Produkter
Pollare art.nr 209496

Nyckeldata
Kund: -
Uppdrag: Leverera pollare till Arenan
Byggort: Halmstad