PollareHalmstad Arena

Uppdraget
Leverera pollare som avgränsar mot Halmstad Arena.

Produkter
Pollare art.nr 209496

Nyckeldata
Kund: –
Uppdrag: Leverera pollare till Arenan
Byggort: Halmstad