Pollare
No items found.
För mer information om denna produkt samt beställning, kontakta Joakim!
Pollare
Joakim Westerberg
Försäljning Lek-, Park- & Trafikutrustning
joakim.westerberg@scancord.net
0415 - 312 995

Halmstad Arena

Uppdraget
Leverera pollare som avgränsar mot Halmstad Arena.

Produkter
Pollare art.nr 209496

Nyckeldata
Kund: -
Uppdrag: Leverera pollare till Arenan
Byggort: Halmstad