Nättorn
No items found.
För mer information om denna produkt samt beställning, kontakta Joakim!
Nättorn
Joakim Westerberg
Försäljning Lek-, Park- & Trafikutrustning
joakim.westerberg@scancord.net
0415 - 312 995

Stranden, Klagshamn

Uppdraget
Leverera nättorn till Malmö Kommun

Produkter
Nättorn, storlek 2 (art.nr. 4596S)

Nyckeldata
Kund: Malmö Kommun
Uppdrag: Leverera nättorn till strand
Byggort: Klagshamn

This is some text inside of a div block.