Nättorn

Nättorn
No items found.
För mer information om denna produkt samt beställning, kontakta Michael!
Nättorn
Michael Karlsson
Försäljning Lek-, Park- & Trafikutrustning
michael.karlsson@scancord.net
0415 - 312 997

Stranden, Klagshamn

Uppdraget
Leverera nättorn till Malmö Kommun

Produkter
Nättorn, storlek 2 (art.nr. 4596S)

Nyckeldata
Kund: Malmö Kommun
Uppdrag: Leverera nättorn till strand
Byggort: Klagshamn