Gungställning av douglasgran med Fågelbogunga

Gungställning av douglasgran med Fågelbogunga
No items found.
För mer information om denna produkt samt beställning, kontakta Joakim!
Gungställning av douglasgran med Fågelbogunga
Joakim Westerberg
Försäljning Lek-, Park- & Trafikutrustning
joakim.westerberg@scancord.net
0415 - 312 995

Uppdraget
Leverera komplett gungställning med fågelbogunga.

Produkter
Fågelbogunga art.nr 4650
Gungställning art.nr 4577-1-250

Nyckeldata
Kund: Örebro Kommun
Uppdrag: Leverera gungställning till lekplats

Byggort: Örebro