Vandalsäkra nät

Som bollfångstnät för näridrottsplatser erbjuder vi 3 alternativ Mahulan-nätet alternativt våra trotjänare, nät av herkulesrep och Dralo-nät. I jämförelse med metallstaket är dessa när vänligare mot omgivningen då de inte skapar lika mycket oväsen samtidigt som de är anpassade för att motstå angrepp i form av vandalism. Med dessa nät kan bollsporter utövas även i de mest tätbebyggda områden utan att skapa obehag för de som bor runt omkring.