Leksystem Ale stenar

Den tekniska datan tjänar som exempel för varje enskilt redskap. Redskapets höjd, fallhöjd samt det erforderliga underlaget är alltid identiska medan platsbehov, säkerhetsområde och fallskyddsarea varierar med vilka element man väljer och hur man placerar dessa. Stolpavståndet är alltid 3 m.