Grillhus & vindskydd

Grillhus och vindskydd i trä för exempelvis parker, skogsområden och liknande.