Balkongnät - kattnät för balkong

Textilt kattnät för användning på balkong, framförallt användbart för djurägare som inte vill att husdjuret ska rymma men ändå vill ha möjlighet att ha balkongdörren öppen. Katter, fåglar och andra djur hålls kvar i lägenheten. Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2008:5) om hållande av hund och katt gäller att: Om katter vistas ensamma på en balkong som är belägen mer än fem meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller liknande för att förhindra katten från att falla ner. Uppfylls inte detta gäller inte heller djurförsäkringen vid skada.