Montage av nät på stolpar

kr

kr exkl moms

yes
Anders Mortiér
För mer information samt beställning, kontakta Anders Mortiér på anders.mortier@scancord.net eller telefon 0415 - 312 992.
Artikelnr: Montage_industri_1 Kategori:

Vi har installerat nät i över 25 år, och vill med den här instruktionen dela med oss av våra erfarenheter om hur man på bästa sätt monterar höga nät på stolpar.

Väder och vind påverkar näten, och det är därför viktigt att använda rätt material på rätt sätt för att optimera nätet för lång livslängd och bästa funktion.

Stolpar Stolparna bör inte placeras med mer än 8 meters mellanrum. Det är viktigt att det inte finns vassa kanter eller svetsloppor på stolparna då dessa kan skära sönder nätet.

Montagewiren monteras i öglebultar i topp och botten. Samtliga öglor ska vara riktade åt samma håll, vinkelrätt mot nätets tänkta utsträckning. Montage av wire ø 6 mm wire för topp och botten samt ø 6 mm wire som kryss.

Första momentet är att fästa den grövre wiren (röda linjer) mellan stolparna med ø 6 mm wire. Denna wire kan spänna över flera sektioner och vara uppemot 50 m lång beroende på vilka spännverktyg som finns att tillgå. I varje sektion ska korsstag (gröna linjer) med ø 6 mm wire monteras. Det ska vara ett korsstag på vardera sidan om nätet, ett som monteras innan nätet och det andra efteråt.

För nät som är under 6 meter högt, räcker det med en diagonal wire på vardera sidan om nätet som tillsammans skapar ett kors. Nät över 6 m i höjd bör ha korsstag på båda sidor om nätet. Korsstagen monteras över två sektioner åt gången från första stolpens nedre del till toppen på stolpe två och ner till botten på stolpe tre igen. Detta för att underlätta att spänna wiren.

Nästa stag börjar i stolpe tvås botten, upp till trean och ner till fyran etc. Första och sista stolpen stagas antingen i fast förankring i marken (blå linje) med ø 8-10 mm wire eller från näst sista stolpen ner i ytterstolpen. Detta för att den övre wiren kan spännas ordentligt i topp.

Nätet monteras antingen med nylonringar eller karbinhakar, 3 st/m.

Tidsåtgång:  Vi rekommenderar att använda en självgående skylift där en montör i korgen installerar överdelen samtidigt som en montör på marken installerar nätet i nederkant . På detta sätt kan installationen ske med en takt av cirka 10 m/h för både installation av nät och wiredragning.

Skriv ut produkten som PDF eller för utskrift genom att klicka på knappen nedan.

Skriv ut