Djurnät

Nät och material för djurskydd samt för att skydda omgivningen från att djur får tillträde.
Detta kan exempelvis vara kattnät för balkong, kattnät för sandlåda och hönät till hästar.