Tillbehör till lekredskap

Tillbehör för att komplettera den befintliga utrustningen. Diverse linor, topphattar och stolpar.


Skyddsmattor - Gräs som har nötts bort då ytan används regelbundet innebär en ökad risk för olyckor. Då det är blött ute ökar risken för halkolyckor och då det är torrt blir den torkade jorden stenhård. Skadat gräs växer inte lika fort som normalt gräs, därför rekommenderar vi skyddsmattor så att gräsmattorna fortsätter vara gräsmattor. Gräset växer snabbt över mattorna så att de inte syns så väl i miljön.


Inspringningsskydd - stabila och snygga inspringningsskydd runt den offentliga lekplatsen.