Repstege med rep av Herkulestågvirke

42-04

I valfri längd och med 3 aluminiumsteg per meter

Mer detaljer

Repstege i valfri längd och med kauser och upphängningsringar som standard. Valfri upphängning på förfrågan. Rep av ø 16 mm stålarmerat Herkulesrep. 3 stegpinnar per meter. Steglängd: 45 cm.

Max belastning: 150 kg.
Repfärg: blå.
Extra tillbehör: Valfri upphängning på förfrågan.

Vänligen mejla info@scancord.net för frågor och för att beställa.