Dubbelt klättertorn med trossbroar & rutschbanor

4652-23

Klätterställning med följande redskap:

2 klätterkaminer
1 horisontal kryptunnel
3 klätternät
14 repstegar
1 klättervägg
2 Fågelbokorg (ø 1,00 m)
2 v-formade nätbroar
2 rutschbanor i rostfritt stål

8 stolpar av douglasgran (ø 180 mm) med stolpskor av stål, längd 7,00 m.
8 tvärbalkar av douglasgran (ø 180 mm), längd 5,00 m.
4 tvärbalkar av douglasgran (ø 180 mm), längd 1,80 m.

Repdelar av Herkulesrep (ø 16 mm, 6 kardeler med stålarmering).

Vänligen mejla info@scancord.net för frågor och för att beställa.

Teknisk Information

Höjd:6850 mm
Lämplig från ålder:6 år
Platsbehov:9,85 x 8,10 m
Säkerhetsområde:15,05 x 12,10 m
Fallskyddsarea:137,80 m²
Fallhöjd:3,00 m
Förankring:Gjutning (betongåtgång ca 3,50 m³)
Certifiering / standardEN 1176 Lekredskap