Upphängningslina enligt EN 1263-1

2011

För upphängning i en part.

68 kr

exkl. moms

Teknisk Information

Certifiering / standardEN 1263 Temporära konstruktioner - Skyddsnät