ScanCord AB

- Låt era nätverk, bli vår huvudvärk–

SKANDINAVIENS LEDANDE LEVERANTÖR AV TEXTILA NÄT, PARK- OCH LEKPLATSUTRUSTNING

ScanCord är specialiserat på textila nät i alla dess former och har mer än 30 års erfarenhet av att förse den Skandinaviska marknaden med nätprodukter såsom fallskyddsnät, sportnät, industrinät samt lekredskap och parkutrustning utifrån kundernas kravspecifikationer. Med en kundbas innefattande offentlig sektor, industrin och konsumenter har ScanCord utvecklats till ett flexibelt företag med vana att tillgodose varje kunds unika kravbild.

KVALITET & SERVICE

ScanCord strävar ständigt efter att förbättra kvaliteten på sina produkter och tjänster för att erbjuda det bästa alternativen på marknaden. Företaget och dess huvudleverantörer är alla certifierade enligt ISO 9001:2015. Med kunder inom byggindustrin, energisektorn och den offentliga sektorn är det en prioriterad fråga hos ScanCord att säkerheten och kvaliteten på produkterna är av absolut högsta kvalitet samt att servicenivån överträffar kundernas höga förväntningar. Utbudet av fallskyddsnät uppfyller all kraven enligt Europeisk säkerhetsstandard EN 1263 och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3 för tillverkning och montering av fallskyddsutrustning.

Samtliga produkter inom lekredskap är tillverkade och certifierade enligt Europeisk säkerhetsstandard EN 1176 och EN 1177 och flera är dessutom godkända av det amerikanska samfundet för kontroller och material, ATSM (F 1487-01).

SAMARBETEN & STRATEGISKA PARTNERSKAP

ScanCord har under lång tid byggt ett nära samarbete med Manfred HUCK GmbH som är en av Europas ledande tillverkare av nät, vävar och lekplatsutrustningar. Samarbetet innebär en ständig tillgång till material och kompetens av högsta kvalitet där ScanCord är en del av den innovativa processen i att utveckla nya material och utformningar på produkter.

PERSONAL & FÖRETAGSKULTUR

Personalen är den viktigaste tillgången inom ScanCord och företaget eftersträvar att samtliga medarbetare inom hela organisationen skall känna att det är både kul och meningsfullt att gå till jobbet. ScanCord har som mål att vara ett innovativt och lyhört företag bestående av duktiga och ambitiösa medarbetare som tillsammans arbetar smart och fokuserat på att vara ledande inom vår nisch – Textila nätprodukter samt park- och lekplatsutrustning av högsta kvalitet.

Org.nr. 556322-6637
D-U-N-S®nr: 35-597-8271