Garantier

Vi på ScanCord jobbar med många olika material i vår lekplatsutrustning. Beroende på material lämnas olika garantier.

Om en produkt visar sig vara felaktig eller ej fungerande inom dess garantitid kommer ScanCord, efter eget val, att skicka de delar som behövs för att tillrättalägga felet alternativt kommer ersättningsprodukt att skickas. Denna hantering sker under förutsättning att villkoren för garantier är uppfyllda.
ScanCord täcker inte eventuella arbets- eller materialkostnader som kan komma i samband med utbytet av de felaktiga delarna.

För de utbytta/lagade delarna gäller samma garantivillkor, dock inte längre än vad ursprungsgarantin gör.

Garantitiderna är som följande (gäller mot material- och produktionsfel):

Naturlek

- 15 år på Robinia*
- 10 år på övrigt behandlat träslag*
- 10 år på varmförzinkade delar
- 5 år på fjädrar på vippande redskap, plastdelar, klätternät och repkonstruktioner
- 2 år på rörliga plast- och metalldelar, solsegel, hängmattor och viss sprickbildning i Robinia

Huck lek

- 15 år på stål
- 10 år på Douglasgran (med stolpskor)*
- 5 år på klätternät
- 5 år på Robinia*
- 3 år på Ek*

Studsmattor

- 5 år

ScanPlay, Giga och Nova

- 10 år på HDPE- och HPL-paneler samt galvat stål
- 5 år på metalldelar, fjädrar och plastdelar
- 2 år mot funktionsfel på rörliga plast- och metalldelar

Fallskyddsplattor etc.

- 2 år

Bänkar / papperskorgar

- 2 år

Informationstavlor

- 5 år

Garantierna gäller inte vid:

- Onormalt slitage
- Bristande underhåll
- Sabotage / vandalism eller överbelastning
- Onormal användning
- Felaktig montering
- Ytkorrosion
- Färgskillnader pga. UV-strålar

* Gäller mot förruttnelse/svamp som påverkar träets egenskaper gentemot EN 1176. Eventuell nedbrytning som endast påverkar utseendet, omfattas ej.