Garantier

Vi på ScanCord jobbar med många olika material i vår lekplatsutrustning. Beroende på material lämnas olika garantier.

Sprickor i trä är oundvikligt och kommer förr eller senare uppstå, beroende på placering, väder och vind. Sprickorna påverkar inte träets egenskaper och behöver därför inte bytas ut. Om det mot förmodan skapas fingerfällor på grund av en spricka kan det lätt fixas med ett kit som vi tillhandahåller.
Knastar som släpper eller liknande är helt naturligt och därför inget som går på garanti.

Om en produkt visar sig vara felaktig eller ej fungerande inom dess garantitid kommer ScanCord, efter eget val, att skicka de delar som behövs för att tillrättalägga felet alternativt kommer ersättningsprodukt att skickas. Denna hantering sker under förutsättning att villkoren för garantier är uppfyllda.
ScanCord täcker inte eventuella arbets- eller materialkostnader som kan komma i samband med utbytet av de felaktiga delarna.

För de utbytta/lagade delarna gäller samma garantivillkor, dock inte längre än vad ursprungsgarantin gör.

Garantitiderna är som följande (gäller mot material- och produktionsfel):

Naturlek

- 15 år på Robinia*
- 10 år på övrigt behandlat träslag*
- 10 år på varmförzinkade delar
- 5 år på fjädrar på vippande redskap, plastdelar, klätternät och repkonstruktioner
- 2 år på rörliga plast- och metalldelar, solsegel, hängmattor och viss sprickbildning i Robinia

Huck lek

- 15 år på stål
- 10 år på Douglasgran (med stolpskor)*
- 5 år på klätternät/sitsar
- 5 år på Robinia*
- 3 år på Ek*

Studsmattor

- 5 år (Fjädrar räknas som förbrukningsmaterial och täcks inte av garantin. Om en fjäder av någon anledning skulle gå sönder, måste redskapet stängas av omedelbart för att förhindra både skador och att fler går sönder)

Giga och Nova

- 10 år på HDPE- och HPL-paneler samt galvat stål
- 5 år på metalldelar, fjädrar och plastdelar
- 2 år mot funktionsfel på rörliga plast- och metalldelar

Fallskyddsplattor etc.

- 2 år

Bänkar / papperskorgar

- 2 år

Informationstavlor

- 5 år

Garantierna gäller inte vid:

- Onormalt slitage
- Bristande underhåll
- Sabotage / vandalism eller överbelastning
- Onormal användning
- Felaktig montering
- Ytkorrosion
- Färgskillnader pga. UV-strålar

* Gäller mot förruttnelse/svamp som påverkar träets egenskaper gentemot EN 1176. Eventuell nedbrytning som endast påverkar utseendet, omfattas ej.