Broar & nättunnlar

Våra populära djungelbroar, nätbroar och nättunnlar används för att knyta an mellan 2 olika punkter. Det kan vara mellan 2 lektorn eller 2 kullar till exempel.
Dessa går att få specialanpassade både när det gäller färger, längder och till viss del, konstruktion. Här är det endast fantasin som sätter gränserna.


Kontakta oss för mer information och konsultation.