Filter

Aktiverad filter:
  Lämplig från ålder:
  Förankring:

  Äventyrslek

  Sätt ihop din egen äventyrsbana. Möjliheterna är oändliga, det är bara fantasin som sätter gränser. Alla delar i denna serie kan anpassas med varandra efter smak och tycke. Den tekniska datan tjänar som exempel för varje enskilt redskap. Redskapets höjd, falhöjd samt det erforderliga underlaget är alltid identiska medan platsbehov säkerhetsområde och fallskyddsarea varierar med vilka element man väljer och hur man placerar dessa. Stolpavståndet är alltid 3 m.

  Visar 1 - 8 av 8
  Visar 1 - 8 av 8