Montage (instruktioner)

Fallskyddsnäten kan hängas upp med antingen upphängningslinor eller säkerhetskarbinhakar.
Om man använder upp hängningslinor med en part får dess brottlast ej understiga 30 kN. Vid tvåpartsupphängning får brottslasten inte understiga 15 kN.


Fallskyddsnät ska monteras så nära arbetsplatsen som möjligt. Den högsta tillåtna fallhöjden (Hi2) får inte överskrida 6 m.


Skyddsnäten måste monteras så att fallande person ej kan komma till skada på grund av att föremål placerats under nätet, eller att det ej monterats tillräckligt högt

Visar 1 - 3 av 3
Visar 1 - 3 av 3