Parkutrustning och stadsmiljö

ScanCord erbjuder ett stort sortiment av parkutrustning och produkter för stadsmiljö till det offentliga rummet som till exempel parker, gator och torg.
Produkterna för park- och stadsmiljö ökar trivseln och ger möjlighet till egna kreativa lösningar anpassade för varje specifik situation.

Låt dig inspireras av vårt breda sortiment av produkter till utemiljön så som parkmöbler, pollare, väderskydd, informationstavlor och anslagstavlor, papperskorgar och staket.