Fallskyddsnät

Fallskyddsnät fångar upp såväl material som arbetare, samtidigt som det skyddar material och personer på lägre nivåer.

Fallskyddsnät används för flera olika lösningar inom byggindustrin – såväl vid tak- och broarbeten som vid vanliga renoveringar.